:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 62 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

แจ้ง ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จัดทำแบบประเมิน
 

  เรียน รองผอ.สพป.ที่รกำกับดูแลกลุ่มและผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์


                    ให้แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมา ( 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 ) เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผอ.กลุ่มรวบรวมส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 29  มีนาคม 2560 เพื่อจะได้นำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการประเมินต่อไป

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).9950_หน้าแบบสรุปผล..[1].doc (52.50 KB) (2).947_แบบสรุปผลการประเมิน(1).xls (29.50 KB) (3).1944_ตัวชี้วัด..(1).xls (60.00 KB)
(4).1944_ประเมินสมรรถนะหลัก สำหรับเจ้าหน้าที่ 5 ข้อ.xls (78.00 KB) (5).2940_ประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง เลือก 3 ข้อ.xls (146.50 KB) (6).160_หน้าแบบสรุปผล..[1].doc (52.50 KB)
(7).6138_แบบสรุปผลการประเมิน(1).xls (29.50 KB) (8).7135_ตัวชี้วัด..(1).xls (60.00 KB) (9).8131_ประเมินสมรรถนะหลัก สำหรับเจ้าหน้าที่ 5 ข้อ.xls (78.00 KB)
(10).9128_ประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง เลือก 3 ข้อ.xls (146.50 KB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 08 มีนาคม 2560