:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 70 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน และตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ
 

         ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 3 มีความประสงค์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250  ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบการจัดการศึกษา และโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการขออนุมัติยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี  ให้สถานศึกษาสามารถนำอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการไปใช้ได้ 

         จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีจำนวนนักเรียน น้อยกว่า 250 คน  และตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ รายงานข้อมูลโรงเรียนคุณภาพต้นแบบการจัดการศึกษา  และโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 7  มีนาคม 2559  เพื่อรวบรวมข้อมูลแจ้ง สพฐ.ต่อไป

หมายเหตุ ให้รายงานข้อมูลเป็นไฟล์  Exel ที่ email : personel.surinpeaso3@gmail.com  และจัดส่งเอกสารตามภายหลัง

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).8813_หนังสือสำรวจข้อมูลสถานศึกษา.pdf (340.19 KB) (2).5310_คำชี้แจงเพิ่มเติม.docx (16.69 KB) (3).1289_แบบสำรวจโรงเรียน.xlsx (16.21 KB)
(4).4180_ตัวอย่างโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ.pdf (230.13 KB)บันทึกโดย : นฤมล
วันที่ : 06 มีนาคม 2560