:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 68 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ด่วน แจ้งผอ.โรงเรียน/ผู้รักษาราชการจัดทำแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน( 1 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60)
 

          เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้รักษาราชการแทน(กรณีโรงเรียนไม่มีผอ.โรงเรียน)


                       ให้จัดทำแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ในรอบครึ่งปีที่แล้วมา ( 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559 ) ตามแบบเอกสารหมายเลข 5 ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560  ให้จงได้ เพื่อจะได้รวบรวมส่งมอบให้ผู้บังคับบัญชาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).5478_หนังสือแจ้งผอ.ร.ร.ทำผลงาน.pdf (470.97 KB) (2).6474_เอกสารหมายเลข 5.docx (15.41 KB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 03 มีนาคม 2560