:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 70 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ ในการฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59
 

เรื่อง         การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ ในการฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59

เรียน        ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

             ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ A โรงแรมเทพนคร ถ.จิระ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมนี้ ได้ขอให้ลูกจ้างทุกประเภทในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประชุมตามโครงการ และอนุมัติค่าลงทะเบียน คนละ 600 บาท พร้อมให้เบิกค่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จากต้นสังกัดด้วย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

              สพป.สุรินทร์ เขต พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้ลูกจ้างเดินทางไปราชการและให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากโรงเรียนต้นสังกัดตามที่เห็นสมควรฯ

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

 

 

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).4865_img187.pdf (2.73 MB)บันทึกโดย : สินีนาถ เกษแก้ว
วันที่ : 02 มีนาคม 2560