:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 53 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2
 

แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 โรงเรียนละ 2 คน 1) ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน (DMC) 2) ครูผู้ทำหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ระหว่างวันที่  9 - 12  มีนาคม  2560  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).8196_หนังสือแจ้งโรงเรียนอบรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน.pdf (3.19 MB)บันทึกโดย : อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560