:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 115 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ด่วน การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2560 )
 

   ด่วน        เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด


                      ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 3 จะดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2560 ) เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ลูกจ้างประจำ ที่มีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2560 ) จึงขอให้โรงเรียนดำเ้นินการ


                             1.จัดทำบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการฯ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ตามแบบที่กำหนด


                             2.ให้โรงเรียนนำบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการฯ/ลูกจ้างประจำ ไปตรวจสอบยอดจำนวนและโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง  ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2560 ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตามปฏิทินที่กำหนด


                             จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).7306_หนังสือแจ้งโรงเรียนนับตัว.pdf (787.93 KB) (2).9299_แบบนับตัว 1 เม.ย.60.xls (34.50 KB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560