:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 115 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(แก้ไข)
 

         ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงได้พิจารณาจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ  สังกัด สพฐ. เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสมและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และได้เชิญเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง และเลือกสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  นั้น

        การนี้  เพื่อความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงขอแก้ไขการจัดสรรตำแหน่ง และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปฏิบัติงาน  ดังรายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  และขอสถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน  แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมอบหมายงานและส่งตัว ไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนแม่ข่ายที่ได้รับการจัดสรรใหม่  ภายในวันที่  10 มีนาคม 2560 

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).7789_ประกาศจัดสรรธุรการ(แก้ไข) ก.พ.2560.pdf (3.04 MB)บันทึกโดย : นฤมล
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560