:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 66 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน
 

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งผลการคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียน ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้


1.บ้านสีโค    2.ไพลศึกษาคารี   3.บ้านสองสะโกม   4.เจริญราษฎร์วิทยา   5.บ้านเชื้อเพลิง     6.สุวรรณาคารสงเคราะห์    7.บ้านตาเบา   8.บ้านตาเตียว   9.บ้านลำพุก    10.บ้านสวาย    11.บ้านโคลด    12.บ้านจรูกแขวะ     13.บ้านสวายซอ     14.อมรินทราวารี    15.บ้านทมอ      16.บ้านเจริญสุข    17.บ้านโคกบุ     18.บ้านเสกกอง     19.นิคมฯ 3     20.บ้านบักดอก     21.บ้านตานี     22.บ้านหนองปรือ     23.บ้านสังขะ     24.บ้านโนนสบาย    25.บ้านโคกรัมย์     26.บ้านถนน      27.สหราษฎร์วิทยา     28.บ้านจารย์-สังขะ     29.บ้านโพธิ์     30.บ้านตาแตรวทัพดัด     31.บ้านภูมินิยมพัฒนา    32.สตรีวิทยาสมาคม    33.ดมวิทยาคาร     34.บ้านสนบ       35.บ้านศรีมงคล     36.บ้านศาลา     37.บ้านชำเบง     38.บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม    39.บ้านแสนกาง     40.บ้านตาคง    41.บ้านสนวน     42.บ้านเสรียง     43.บ้านขอนแตก      44.สุขพรหมมีศรัทธาญาติ   45.บ้านคูตัน    46.บ้านราวนคร    47.บ้านโจรก     48.บ้านถนนชัย    49.เกษตรอีสานสามัคคี    50.บ้านระมาดค้อ   51.บ้านบัวขุนจง   52.บ้านโชค-บัวเชด    53.บ้านสน    54.บ้านสวาท     55.บ้านตาวัง     56.บ้านหนองโจงโลง     57.บ้านนา     58.บ้านหนองเหล็ก     59.บ้านอำปึล     60.บ้านไทยสันติสุข     61.บ้านตาเมียง     62.บ้านตรวจ      63.บ้านเกาะตรวจ        64.บ้านน้อย     65.วิทยาราษฎร์นุกูล      66.บ้านกล้วย    67.ไพลอำนวยวิทย์   68.บ้านณรงค์   69.บ้านโสน    70.ศรีณรงค์วิทยาคาร    71.รัฐราษฎร์พัฒนา     72.บ้านเกาะแจนแวน    73.บ้านคูขาดบันทึกโดย : ทัศนีย์ เครือแก้ว
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560