:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 111 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 

       ด้วย สพฐ. มีนโยบายการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการละลูกจ้างชั่วคราวแนวใหม่  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ สังกัด สพฐ. เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสมและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

       การนี้  สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงได้จัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนให้สถานศึกษาในสังกัดใหม่  รายละเอียดดังประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  และขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  เข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง  และเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2560  เวลา  09.30  น. ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).2183_การจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน.pdf (1.93 MB)บันทึกโดย : นฤมล
วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2560