:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 77 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

แจ้งรับแบบพิมพ์ (ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3) ปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอให้โรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ ไปรับได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้

 

1.บ้านตะคร้อ    2.บ้านกล้วย   3.รัฐประชาสามัคคี     4.บ้านรุน     5.บ้านโชค อ.ปราสาท    6.บ้านตอกตรา    7.บ้านหนองจูบ    8.บ้านถนน     9.บ้านทุ่งมน    10.บ้านชำสมิง    11.บ้านโคกไทร     12.บ้านคูตัน      13.บ้านโนนทอง อ.กาบเชิง    14.เรืองเจริญพัฒนา      15.บ้านบักจรัง       16.บ้านราวนคร      17.บ้านสนบ      18.บ้านโจรก    19.บ้านสวาย     20.บ้านตาเมียง     21.บ้านห้วนปูน         22.หวลถวิลวิทยา         23.บ้านตรวจ         24.บ้านตาแตรวทัพดัด         25.บ้านขนาดมอญ      26.บ้านพลวง     27.บ้านโคกทม   28.บ้านโสน   29.สหราษฎร์วิทยา     30.บ้านภูมินิยมพัฒนา     31.เกษตรอีสานสามัคคี    32.เพียงหลวง ๘     33.บ้านศาลา        34.บ้านตาเบา     35.บ้านสระทอง     36.บ้านโคกโบสถ์     37.บ้านอำปึลกง       38.บ้านอุโลก       39.บ้านมหาชัย       40.บ้านเกาะแจนแวน      41.บ้านลำหาดบันทึกโดย : จันทร์ฉาย บุญเต็ม
วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2560