:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 60 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

!!ด่วนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน
 

แจ้งโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  27  โรงเรียน ดังรายชื่อตามแนบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนเชิงพื้นที่เป็นไปด้วยความครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ ขอให้โรงเเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).2153_ตรวจสอบพิกัด (ล่าสุด).pdf (3.99 MB)บันทึกโดย : อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
วันที่ : 23 มกราคม 2560