:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 75 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

แจ้งรับแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ (รอบที่ 2)
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอแจ้งให้โรงเรียนที่สั่งซื้้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ (ปพ.1/ปพ.2/ปพ.3) ไปรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


1. บ้านจีกแดก(พนมดงรัก)   2.เพียงหลวง ๘   3.บ้านศาลา    4.บ้านกู่    5.บ้านบุอันโนง  6.บ้านกระสัง    7.บ้านละมงค์    8.บ้านโพนชาย   9.บ้านตาเบา   10.บ้านสระทอง   11.บ้านไทยเดิม     12.บ้านโคกโบสถ์     13.บ้านพระแก้ว     14.บ้านโอทะลัน(รับแล้ว) 15.บ้านลังโกม    16.บ้านหลัก     17. บ้านโนนสังข์      18.บ้านอำปึลกง  19.บ้านละเอาะ


20.บ้านโชคนาสาม    21.บ้านอุโลก      22.บ้านมหาชัย     23.บ้านกระเทียม    24.บ้านนาครอง    25.บ้านเกาะแจนแวน     26.บ้านลำหาด    27.บ้านเถกิงบันทึกโดย : จันทร์ฉาย บุญเต็ม
วันที่ : 13 มกราคม 2560