:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 97 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การรายงานข้อมูลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560
 

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ รายงานข้อมูลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ โดยบันทึกข้อมูลเป็นรายเดือน และ Update สถานะให้เป็นปัจจุบัน  โดยดูรายละเอียดในคู่มือ 

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).6419_หนังสือแจ้งโรงเรียน.jpg (1.51 MB) (2).9408_คู่มือดาวน์โหลด.jpg (1.49 MB) (3).717_ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (พิมพ์ใหม่).docx (32.67 KB)
(4).9374_ครุภัณฑ์โรงเรียน 1.docx (29.15 KB)บันทึกโดย : ธมลวรรณ พลัง
วันที่ : 06 มกราคม 2560