:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 106 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2560
 

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).หนังสือซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภํณฑ์ ประจำปี 2560 (61.05 KB) (2).แนวทางการกำหนดการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (459.30 KB) (3).เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (345.11 KB)
(4).คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (2.21 MB) (5).คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์การศึกษา (3.52 MB) (6).คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (4.88 MB)
(7).คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องสมุดอุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (5.65 MB) (8).คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดนตรี (4.97 MB)บันทึกโดย : นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
วันที่ : 08 ธันวาคม 2559