:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 44 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
 

แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูุลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) รวมทั้งข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS  ให้เป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2559  ที่เว็บไซต์ http://bobec.bopp-obec.info/ และที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/index.php รายละเอียดตามหนังสือแจ้ง

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).8946_หนังสือแจ้งปรับปรุงข้อมูล B-OBEC และ M-OBEC.pdf (508.26 KB)บันทึกโดย : อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2559