:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 113 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การคัดเลือกโรงเรียนส่งโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประกวดฯ
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด สามารถสอบถามรายละเอียดหรือส่งเอกสารพร้อมโครงงานได้ที่ โรงพยาบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).5869_โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ.doc (3.85 MB)บันทึกโดย : พจนีย์ พระใหม่งาม
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2559