:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 73 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
 

แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ให้ดำเนินการดังนี้

1. ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นปัจจุบัน ระหว่างวันที่  10 - 30  ตุลาคม  2559 ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง http://bobec.bopp-obec.info

2. จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ ่บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนผ่านระบบ EMIS http://data.bopp-obec.info/emis  ระหว่างวันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2559 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).375_ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ปี 2559.pdf (1.99 MB)บันทึกโดย : อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
วันที่ : 07 ตุลาคม 2559