:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 72 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมจัดตั้งงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์  และด้านสิ่งก่อสร้าง  สพป.สุรินทร์ เขต 3 พิจารณาแล้วขอให้สถานศึกษาดำเนินการดังรายละเอียดในไฟล์ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).5717_3.เกณฑ์วิเคราะห์ความขาดสิ่งก่อสร้าง61.doc (132.50 KB) (2).5717_2.แบบฟอร์มครุภัณฑ์61.xls (43.50 KB) (3).4720_1.เกณฑ์ครุภัณฑ์61.xlsx (16.91 KB)
(4).7135_หนังสือราชการด่วนที่สุด.jpg (2.03 MB) (5).2728_หนังสือสพฐ..jpg (87.56 KB) (6).3591_สิ่งที่ส่งมาด้วย สพฐ..jpg (84.12 KB)
(7).2865_4.การคิดปริมาณวัสดุ61.doc (58.00 KB) (8).3861_5.แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง61.xls (142.50 KB) (9).4587_6.ซ่อมแซม-ปร-456.xls (479.00 KB)
(10).4857_7.ตัวอย่างซ่อมแซม61.xls (187.50 KB) (11).5854_8.ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน61.xls (128.50 KB)บันทึกโดย : นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
วันที่ : 29 กันยายน 2559