:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 44 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4 รอบที่2
 

สพฐ. ได้สรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินการในช่วง 6 เดือนแรก พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นคู่มือการจัดทำรายงานตลอดปีงบประมาณ 2559 และขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการรายงานรอบ 6 เดือนหลัง (1 ก.ค.59-30 ก.ย.59) พร้อมตรวจสอบแก้ไขการรายงานรอบ 6 เดือนแรก ให้ถูกต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ต.ค.59 เวลา 24.00 น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).4861_04168.กผ_ว3566.pdf (1.09 MB) (2).2833_ปัญหาที่พบจากครั้งที่1.pdf (175.09 KB) (3).2591_คำชี้แจง.pdf (219.61 KB)
(4).4826_แบบสำรวจโครงการที่4รอบที่2.xlsx (33.01 KB) (5).8528_04006_ว1712.pdf (562.30 KB)บันทึกโดย : นางชลกนก โถแพงจันทร์
วันที่ : 16 กันยายน 2559