:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 117 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ประกาศนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2559  เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน  ซึ่งจะดำเนินการนิเทศ ระหว่างวันที่  26-30 กันยายน 2559  ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมประชุมในวันที่  20  กันยายน  2559  เวลา 09.30 น.

การดำเนินงานสำหรับโรงเรียน.

    1. จัดทำแบบรายงานการนิเทศ (ตามเครื่องมือการนิเทศ)  โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม สำหรับกรรมการจำนวน 2  เล่ม

    2.  จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการอาหารกลางวัน   ( สำหรับครู 3 คน  นักเรียน 3 คน ผู้ปกครอง 3 คน )  จำนวน  2  เล่ม

สำหรับตารางการออกนิเทศ คณะกรรมการแต่ละเครือข่ายจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 20 กันยายน 2559 

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).8565_หนังสือนำส่งคำสั่งจุดเน้น.pdf (45.89 KB) (2).6538_คำสั่งนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น.pdf (260.31 KB) (3).2549_เครื่องมือนิเทศ จุดเน้น ครั้งที่ 1.docx (175.38 KB)
(4).8531_อาหารกลางวัน.rar (119.65 KB)บันทึกโดย : นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
วันที่ : 15 กันยายน 2559