:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 96 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

แจ้งเลื่อนการประชุมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุุมชน (โครงการโรงเรีียนสุจริต)
 

ตามที่สพป.สร.3 จะดำเนินการจัดอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุุมชน (โครงการโรงเรีียนสุจริต) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04168.กน/ว2841 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559  ในวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทองเพกา เนื่องจากในวันดังกล่าวสำนักงานเขตฯต้องเดินทางไปสัมนาบุคลากรเพื่อพัฒนา่ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศที่ จังหวัดบุงกาฬ จึงขอเลื่อนการประชุมสัมมนาไปเป็นวันที่ 6 - 7 กันยายน 2559  ตามเวลาและสถานที่คงเดิมบันทึกโดย : นายวีระ ฉลาดเลิศ
วันที่ : 26 สิงหาคม 2559