:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 71 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

โรงเรียนแกนนำจัดการศึกษาอาเซียน
 

   ๑) ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านปราสาท , ร.ร.รัฐประชาสามัคคี , ร.ร.บ้านสมุด , ร.ร.กันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) , ร.ร.บ้านกะดาด , ร.ร.บ้านสนบ , ร.ร.บ้านพระแก้ว , ร.ร.บ้านเสรียง , ร.ร.บ้านคูตัน , ร.ร.บ้านแนงมุด , ร.ร.บ้านตาเมียง , ร.ร.บ้านโคกกลาง ส่ง "แบบติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559" โดยส่งถึง กลุ่มนิเทศฯ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อนำส่ง สพฐ.ต่อไป


   ๒) ขอความอนุเคราะห์ ร.ร.แกนนำจัดการศึกษาอาเซียน ที่เข้ารับ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่บูรณาการในชั้นเรียน" ในวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จัดทำ Best Practice แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามเอกสารที่แนบ และจัดทำเป็นรูปเล่มและสำเนาลงแผ่น CD ส่งกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มงามหลักสูตรฯ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อจัดทำเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนแกนนำ และครูผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ต่อไป

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).3868_ปก.docx (13.71 KB)บันทึกโดย : noppakao wannasiri
วันที่ : 25 สิงหาคม 2559