:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 68 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การเตรียมการจัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
 

สพฐ. ขอความร่วมมือให้รวบรวมใบแจ้งหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเตรียมกาจัดหางบประมาณให้โรงเรียนต่อไป โดยให้จัดส่งใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับงบประมาณ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).5690_สำรวจค่าไฟค้าง_0002.jpg (4.89 MB) (2).3803_สำรวจค่าไฟค้าง.jpg (2.42 MB)บันทึกโดย : นางชลกนก โถแพงจันทร์
วันที่ : 25 สิงหาคม 2559