:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 35 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่1/2559 เพิ่มเติม
 

ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่1/2559 เพิ่มเติม ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 เพิ่มเติม จำนวน 5 โรงเรียน คือ บ้านตาเสาะ  บ้านหนองโยโคกปืด  บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอปถัมภ์) บ้านเกาะแจนแวน บ้านสำโรง และ ศรีณรงค์วิทยาคาร  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).3656_จัดสรรปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่1_2559เพิ่มเติม.pdf (3.53 MB)บันทึกโดย : นางชลกนก โถแพงจันทร์
วันที่ : 19 สิงหาคม 2559