:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 75 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 

      ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการดำเนินการกับ สพฐ. และได้จัดทำคู่มือสำหรับการดำเนินงาน  จำนวน  5 เล่ม  ประกอบด้วย  การแนวแนวอาชีพ  รู้ตน รู้โลกอาชีพ  ทิศทางตลาดแรงงาน และเส้นทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพ

 

     จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบและสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์  www.vgnew.com  และติดต่อประสานขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการมีงานทำ หมายเลขโทรศัพท์  0-2354-0088  หรือ ที่ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (โรงเรียนบ้านโชคนาสาม อ.ปราสาท)บันทึกโดย : นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
วันที่ : 04 สิงหาคม 2559