:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 75 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 




















 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน
 

แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียนและดำเนินการให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามคู่มือ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามหนังสือแจ้ง หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 086-253-5998

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).9946_หนังสือแจังการตรวจสอบพิกัดโรงเรียน.pdf (545.23 KB) (2).1940_คู่มือการตรวจสอบพิกัดโรงเรียน.pdf (816.23 KB)



บันทึกโดย : อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
วันที่ : 27 กรกฏาคม 2559