:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 79 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มอำนวยการขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศูนย์/ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 10/2559  [ 534 ] เจนธิชา สอนสุระ
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสำรวจความต้องการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูปี 2560  [ 1144 ] เจนธิชา สอนสุระ
09 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมโครงการนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุดเน้นการดำเนินงานปี 2559  [ 1640 ] เจนธิชา สอนสุระ
09 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการช่องทางรับข้อร้องเรียนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  [ 619 ] เจนธิชา สอนสุระ
31 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันการชำระหนี้กรณีข้าราชการครูผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯพ้นสภาพการเป็นครู  [ 775 ] เจนธิชา สอนสุระ
31 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการหลักเณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำงบประมาณ พ.2560  [ 1003 ] เจนธิชา สอนสุระ
30 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการการให้กู้ โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยุ่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12  [ 1484 ] เจนธิชา สอนสุระ
27 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง  [ 748 ] เจนธิชา สอนสุระ
08 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการแจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถูกถอดถอนจากการเป็นสมาชิก  [ 1328 ] เจนธิชา สอนสุระ
26 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2559  [ 863 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2559  [ 609 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอความอนุเคราะห์บอกบุญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและทอดผ้าป่า   [ 615 ] เจนธิชา สอนสุระ
12 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสำรวจความต้องการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ 2559  [ 947 ] เจนธิชา สอนสุระ
10 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอส่งสำเนาหนังสือราชการ  [ 836 ] เจนธิชา สอนสุระ
10 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการกำชับเตือนการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา  [ 583 ] เจนธิชา สอนสุระ
11 เมษายน 2559
กลุ่มอำนวยการแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  [ 789 ] เจนธิชา สอนสุระ
08 เมษายน 2559
กลุ่มอำนวยการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดของนายกรัฐมนตรี  [ 1407 ] เจนธิชา สอนสุระ
25 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคจากยุงลาย  [ 654 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2559  [ 1081 ] เจนธิชา สอนสุระ
04 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ค้างชำระ ตั้งแต่ 3 เดือน  [ 1551 ] เจนธิชา สอนสุระ
04 มีนาคม 2559
หน้าที่ 1