:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 81 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนโยบายและแผนการตรวจสอบข้อมููล แก้ไขและปรับปรุงนักเรียนรายบุคคลกรณีซ้ำซ้อนต่างสังกัด และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559  [ 510 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
17 มีนาคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2  [ 1242 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
27 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผนขยายระยเวลาในการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC  [ 450 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
24 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผนขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC  [ 892 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผน!!ด่วนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน  [ 872 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
23 มกราคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  [ 594 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ  [ 667 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
19 ธันวาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)  [ 1280 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
22 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด!!!สำรวจความประสงค์จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  [ 819 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
20 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)  [ 1500 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
07 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (DMC)  [ 14802 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
07 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ.  [ 2390 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
04 ตุลาคม 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Smart OBEC สำหรับสถานศึกษา (ธุรการโรงเรียน)  [ 1300 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
05 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  [ 1182 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
31 สิงหาคม 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน  [ 563 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
09 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน  [ 1680 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
27 กรกฏาคม 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร โดยใช้ Application G-Chat  [ 1780 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
27 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการดำเนินการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS  [ 2966 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
23 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการรับการติดตามจากคณะติดตามขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรีย เพิ่มเวลารู้" ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  [ 1656 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
13 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผน!!!แจ้งการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ในส่วนของเด็กด้อยโอกาสและรายได้ผู้ปกครอง  [ 1456 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
13 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559  [ 1555 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
18 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  [ 911 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
13 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2558 (DMC)  [ 1383 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
25 เมษายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2558 Data Management Center  [ 1307 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
18 เมษายน 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECด่วน!!แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการรายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน  [ 1717 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
23 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  [ 739 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
26 มกราคม 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECโครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015 "KODU KUP THALAND 2016"  [ 1083 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
05 มกราคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนเร่งรัดการดำเนินการงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2558-2559  [ 1864 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
22 ธันวาคม 2558
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECการซ่อมแซมและย้ายอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่าย UniNET  [ 1110 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
11 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 1