:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 69 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 




















 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มนิเทศและติดตามฯ

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการสะท้อนผลการดำเนินงานและรายงานการจัดการเรียนการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  [ 938 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
15 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล  [ 543 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
15 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล   [ 347 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
03 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (แก้ไขไฟล์แนบ)  [ 407 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
02 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559  [ 1397 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
22 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-ป.4  [ 1434 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
25 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560   [ 701 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
19 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็วตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  [ 2393 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
29 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  [ 762 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  [ 580 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งรหัสรับสิทธิ์การเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book  [ 957 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
29 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการทดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2559  [ 1880 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
04 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ การเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 1366 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ VDO Conference  [ 2301 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ปีการศึกษา 2559  [ 551 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559  [ 3839 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
15 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  [ 1341 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
14 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเครื่องมือนิเทศ ติดตาม โรงเรียนดีประจำตำบล  [ 808 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
15 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขยายโครงการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  [ 1259 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
01 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล การกรอกผลการเรียนในระบบ SchoolMIS ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 59  [ 1293 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
10 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการกรอกข้อมูลผลการเรียนปี 2558 ในระบบ SchoolMIS  [ 1282 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
02 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯรายงานการใช้ผลสอบข้อสอบกลางร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายปี ปีการศึกษา 2558  [ 2253 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
05 เมษายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  [ 1465 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
22 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประเมินคุณภาพภายใน และการจัดทำรายงาน (SAR) ปีการศึกษา 2558  [ 6648 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
08 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  [ 2507 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
08 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งโรงเรียนในโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชมการเสวนาผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV  [ 1336 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
27 มกราคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ สสวท.  [ 1530 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
29 ธันวาคม 2558
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับประถมศึกษา  [ 2008 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูตามกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  [ 1588 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 1