Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 39 คน
 

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนติด G  [ 2130 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
19 พฤศจิกายน 2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลสำรวจความต้องการงบประมาณค่าซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน(เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : LAN) ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 4307 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
17 สิงหาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑  [ 5212 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
23 พฤษภาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการสำรวจ(New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา  [ 5768 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
22 พฤษภาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลยืนยันการสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอรเน็ต  [ 5363 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
17 เมษายน 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลมาตราการกำกับติดตามการจัดทำข้อมูล EMIS สิ้นปีการศึกษา 2560  [ 4638 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
05 เมษายน 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลDMC ปลายปีการศึกษา ๒๕๖๐  [ 4760 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
30 มีนาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดสรรงบประมาณซ๋อมอุปกรณ์ DLTV   [ 5654 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
20 มีนาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  [ 3758 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
15 มีนาคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัดในระบบ DMC  [ 4729 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนให้ถูกต้อง ใน DMC   [ 3711 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
16 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลส่งคลิบวีดีโอ หรือออกแบบภาพฉากหลังออกอากาศรายการ   [ 3963 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
14 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์จาก สพฐ. 19 ม.ค. 61 ช่วงบ่าย  [ 4918 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
17 มกราคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการดำเนินการจัดการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน  [ 3684 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
05 มกราคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลแนวทางในการดำเนินงานการใช้ Internet โรงเรียน  [ 4007 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
04 มกราคม 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลการรายงานข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนทางเว็บไซต์  [ 3941 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
24 ธันวาคม 2560
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (5)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2563 (2)
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (2)
 
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสายงายบริหารสถานศึกษาประจำปี 2562(เพิ่มเติม) (4)
 
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ร้อยละ ๖๐ ในส่วนของ ๓๐% ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน (4)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ (2)
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
 
ประกาศงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563 (1)
 
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (1)
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาวิทยฐานะและเก็บชั่วโมงพัฒนาจากหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ปีการศึกษา 2563 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th