:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 87 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มนิเทศและติดตามฯ

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งเลื่อนการทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559  [ 1134 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
29 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  [ 816 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
21 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าประชุม  [ 1192 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือ การ์ตูนวิทยาศาสตร์ Science Kids แก๊งป่วน ก๊วนวิทย์  [ 727 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการคุณธรรม  [ 753 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
27 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการนิเทศประเมินผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  [ 1435 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
23 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งผู้บริหาร,ครูและบุคลากรโรงเรียนในฝันเข้าอบรมฯ  [ 1009 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
22 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้น ป.1-3  [ 1801 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
21 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน  [ 1431 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
08 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งเลื่อนการประชุมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุุมชน (โครงการโรงเรีียนสุจริต)  [ 687 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
26 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประฃุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานฯ  [ 1198 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
23 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2559  [ 1411 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
22 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด รายงานผลการทำสัญญาจ้าง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)ปีงบประมาณ 2559   [ 1477 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
11 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย  [ 1076 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
09 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2559  [ 1248 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
09 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินการตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีเรื่อง การคิดเลขในใจฯ (คลิ๊กโหลด)  [ 919 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
05 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับ ม. (คลิ๊กโหลดหนังสือราชการ)  [ 793 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
05 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET  [ 1527 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
02 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียน  [ 1619 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
22 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเอกสารแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับการประเมินความโปร่งใส   [ 1717 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
22 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐฯ  [ 1230 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
21 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งจัดแข่งขันประกวดวาดภาพ เยาวชนไทย หัวใจอาเซียน  [ 809 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
21 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯให้โรงเรียนที่มีชื่อในเอกสารแนบมารับสื่อการสอนจาก วัฒนาพานิช (วพ.)ได้ที่กลุ่มนิเทศฯสพป.สร.3  [ 1390 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
15 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  [ 1837 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
14 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯจัดสรรหนังสือ ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ : สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ  [ 1037 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
08 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ ด่วนที่สุด!!!ให้โรงเรียนเข้าไปเซ็นต์รับเอกสารคู่มือการสอน หรือแผ่น CD ช่วยสอน  [ 1217 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
07 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด !!..การอบรมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งด้านการแนะแนว  [ 1787 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
29 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด !! การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียน  [ 2038 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
19 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินการตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี  [ 708 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้   [ 790 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด !! กรอกข้อมูลสรุปการประเมินสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ   [ 1954 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ แจ้งประธานเครือข่ายดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  [ 948 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งเตรียมความพร้อม การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2559  [ 1270 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
10 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด!!!.. เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสุขศึกษา และพละศึกษา  [ 1419 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
09 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด.!!!.ขอเชิญผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 48 โรงเรียนประชุมเชิงปฏิบัติการ   [ 1157 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
08 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประเมินตนเองทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ (http://www.vitheebuddha.com)  [ 1041 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
07 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯให้คุณครูทุกท่านโหลดเอกสารในไฟล์แนบเพื่อนำไปในวันประชุม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"(ผอ.เขต พบเพื่อนครู)  [ 1700 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
02 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินการตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี เรื่องการคิดเลขในใจ และการจัดกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องฯ  [ 1180 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
31 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญประชุมเพื่่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559  [ 1011 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
18 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญประชุมทำความเข้าใจการตอบคำถามการสุ่มตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง  [ 1112 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
17 พฤษภาคม 2559
หน้าที่ 1 2