:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 68 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา เรื่อง แจ้งไฟล์รายละเอียดบัญชีเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน  [ 363 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
24 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการเลื่อนเงินเดือนฯ แบบขั้นเงินเดือน ครั้งที่1(1 เมษายน2560)แบบเดิม  [ 683 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
23 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 3   [ 1933 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งคำสั่งให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  [ 1515 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
10 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่1(1เม.ย60)  [ 2257 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
10 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้ง ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จัดทำแบบประเมิน  [ 865 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
08 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  [ 14631 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
06 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งผอ.โรงเรียน/ผู้รักษาราชการจัดทำแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน( 1 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60)  [ 872 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
03 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2560 )  [ 1799 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
20 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการฯที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560  [ 817 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ กรณี พ้นทดลอง  [ 574 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
25 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560  [ 2450 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2560  [ 505 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
22 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนสำรวจวันลาข้าราชการและลูกจ้างประจำ  [ 1352 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
09 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี2559  [ 662 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.59)  [ 1032 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯไม่มีวิทยฐานะ ครั้งที่ 2  [ 2091 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนสำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [ 1000 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
28 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2559 )  [ 1027 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
28 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งประธานเครือข่ายดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2559)  [ 1543 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
22 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2559)  [ 2793 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ( 1 ตุลาคม 2559 )  [ 1415 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
17 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้รักษาราชการแทน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  [ 1604 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
07 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด ขอข้อมูลพื้นฐานของพนักงานราชการและอัตราจ้างในงบประมาณ  [ 1660 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
01 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2559   [ 1213 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
26 สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชกาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2559 )  [ 2275 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
24 สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559  [ 1479 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
25 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งให้โรงเรียนจัดส่งสำเนาแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  [ 2545 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
06 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2559) ครูไม่มีวิทยฐานะ   [ 2514 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
04 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2559)  [ 2258 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
19 เมษายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งให้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เม.ย.59)(   [ 3744 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
09 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้รักษาราชการแทน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน   [ 1442 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
02 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2559   [ 2709 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
25 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ชั้นป.ม.) ประจำปี 2559  [ 1383 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2559  [ 655 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
16 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559  [ 1792 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
06 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 1