:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 78 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  [ 548 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
09 มีนาคม 2560
กลุ่มอำนวยการลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  [ 711 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษาของกองทัพบก  [ 441 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
10 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือในการสนับสนุนการซื้อข้าวจากเกษตรกร  [ 540 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
17 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มอำนวยการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต  [ 1075 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
27 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   [ 1378 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
20 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศูนย์ และศึกษานิเทศก์  [ 483 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
28 กันยายน 2559
กลุ่มอำนวยการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559  [ 1191 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
31 สิงหาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559  [ 804 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
25 สิงหาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อันตรายและผลกระทบต่อการบินและอากาศยาน ประจำปี 2559  [ 921 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
08 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสำรวจการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา  [ 1577 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
30 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการจัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559  [ 2509 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
19 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการติดป้ายต้อนรับผู้บริหาร  [ 980 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
03 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการกำชับกวดขันตรวจตราระมัดระวังเหตุฉุกเฉินฯ  [ 732 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
11 เมษายน 2559
กลุ่มอำนวยการการรายงานผลการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ระดับสถานศึกษา  [ 1567 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
26 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการผลการตัดสินประกวดคำขวัญวันครู ประจำสถานศึกษา ประจำปี 2559  [ 1634 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
15 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559  [ 2122 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
04 มกราคม 2559
หน้าที่ 1