:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 83 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (70%)  [ 3919 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
25 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2/2559  [ 2697 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2  [ 1409 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
22 ธันวาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่1 (ร้อยละ 70)  [ 2038 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
10 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค  [ 1446 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
30 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4 รอบที่2  [ 2361 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
16 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการเตรียมการจัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา  [ 1296 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
25 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนทบทวนการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4  [ 1149 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
20 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่1/2559 เพิ่มเติม  [ 1022 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
19 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1909 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4  [ 2361 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำข้อมูลการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  [ 1197 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
05 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ประจำปีการศึกษา 2559  [ 2153 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
01 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการตรวจสอบหลักฐานยืนยันแสดงความบกพร่อง/พิการของนักเรียน ปีการศึกษา 2559  [ 1750 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
18 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนรายงานการรับหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Mes  [ 1212 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
11 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ OUC เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  [ 4223 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
03 มีนาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559  [ 2154 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
07 มกราคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 (ร้อยละ70)  [ 2402 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่2  [ 2208 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
17 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 1