:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 88 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารงานบุคคลการบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 407 ] นฤมล
23 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน และตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ  [ 1105 ] นฤมล
06 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(แก้ไข)  [ 1273 ] นฤมล
20 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  [ 1659 ] นฤมล
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครู 10 ปี  [ 3251 ] นฤมล
25 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการรายงานตัวบุคลากรโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  [ 812 ] นฤมล
11 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแนวทางการจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและอัตราจ้างรายเดือน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  [ 1854 ] นฤมล
08 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา  [ 1910 ] นฤมล
05 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [ 1065 ] นฤมล
28 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา  [ 1565 ] นฤมล
28 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย  [ 618 ] นฤมล
27 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาวิชาเอกในการเรียกบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีตำแหน่งว่าง  [ 1240 ] นฤมล
06 สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลหารือรางวัลที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  [ 961 ] นฤมล
01 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  [ 1255 ] นฤมล
28 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  [ 1218 ] นฤมล
23 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการเรียกรายงานตัวเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  [ 1292 ] นฤมล
13 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559  [ 2543 ] นฤมล
11 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 1193 ] นฤมล
02 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  [ 3479 ] นฤมล
28 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559  [ 1647 ] นฤมล
23 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 1399 ] นฤมล
02 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเสวนาความคาดหวังบำเหน็จรายเดือน(Undo ถึงปี พ.ศ.2552)  [ 913 ] นฤมล
11 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  [ 1548 ] นฤมล
08 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีครูสอนไม่ตรงวุฒิ  [ 1054 ] นฤมล
18 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  [ 1611 ] นฤมล
15 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559  [ 4842 ] นฤมล
04 มกราคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  [ 1819 ] นฤมล
29 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  [ 1059 ] นฤมล
03 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 1