:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 80 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 780 ] ณิชากร ฉัตรทอง
13 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2560  [ 632 ] ณิชากร ฉัตรทอง
28 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ  [ 1396 ] ณิชากร ฉัตรทอง
16 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  [ 429 ] ณิชากร ฉัตรทอง
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)  [ 388 ] ณิชากร ฉัตรทอง
06 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560"  [ 1003 ] ณิชากร ฉัตรทอง
31 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายวิชาชีพ  [ 458 ] ณิชากร ฉัตรทอง
19 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายชื่อโรงเรียนยังไม่ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 572 ] ณิชากร ฉัตรทอง
28 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายชื่อโรงเรียนยังไม่ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 503 ] ณิชากร ฉัตรทอง
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาข้อมูลแผนการรับนักเรียนและผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 910 ] ณิชากร ฉัตรทอง
07 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560  [ 920 ] ณิชากร ฉัตรทอง
08 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หนังสือนวนิยาย  [ 530 ] ณิชากร ฉัตรทอง
09 สิงหาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายงานข้อมูลการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559  [ 1226 ] ณิชากร ฉัตรทอง
27 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  [ 692 ] ณิชากร ฉัตรทอง
13 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  [ 1488 ] ณิชากร ฉัตรทอง
02 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดสรรหนังสือนวนิยายและติดต่อขอรับหนังสือนวนิยาย  [ 786 ] ณิชากร ฉัตรทอง
25 พฤษภาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2558  [ 1456 ] ณิชากร ฉัตรทอง
12 พฤษภาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการรณรงค์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2559  [ 931 ] ณิชากร ฉัตรทอง
11 มกราคม 2559
หน้าที่ 1