:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ]: มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว<-->[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 34 คน

 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ  [ 1284 ] ณิชากร ฉัตรทอง
16 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามอบข้าวสาร  [ 305 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน  [ 311 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  [ 456 ] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งเวียนประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุมและหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรมฯ  [ 158 ] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  [ 375 ] ณิชากร ฉัตรทอง
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)  [ 353 ] ณิชากร ฉัตรทอง
06 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา  [ 454 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
06 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามาตรการเฝ้าระวังและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  [ 407 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
02 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560"  [ 946 ] ณิชากร ฉัตรทอง
31 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน"ธันวาคม2559-มกราคม2560เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน  [ 1033 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
24 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง)ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการเพชรในตม รุ่น 32  [ 512 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
19 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายวิชาชีพ  [ 413 ] ณิชากร ฉัตรทอง
19 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE  [ 338 ] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
17 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนประสบภัยภาคใต้  [ 444 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
11 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ 936 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
09 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน  [ 983 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
04 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายชื่อโรงเรียนยังไม่ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 520 ] ณิชากร ฉัตรทอง
28 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายชื่อโรงเรียนยังไม่ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 463 ] ณิชากร ฉัตรทอง
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ 778 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
21 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐  [ 1014 ] นิตยา ธรรมนาม
20 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐  [ 865 ] นิตยา ธรรมนาม
20 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาข้อมูลแผนการรับนักเรียนและผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 849 ] ณิชากร ฉัตรทอง
07 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน  [ 768 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารับมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ  [ 440 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558  [ 775 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมรื่นเริงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  [ 609 ] นิตยา ธรรมนาม
30 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการติดตามและรายงานผลการให้บริการซ่อมแซมดูแลและบำรุงรักษาจักรยานพระราชทาน  [ 340 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
29 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560  [ 421 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
24 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ  [ 521 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
24 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโปรแกรมการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ 1003 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
21 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกโรงเรียนส่งโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประกวดฯ  [ 563 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
18 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขยายเวลารับสมัครโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สมัครเข้าร่วมโครงการ  [ 443 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
18 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๙  [ 856 ] นิตยา ธรรมนาม
17 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการเฝ้าระวังระงับเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง  [ 746 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
14 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560  [ 868 ] ณิชากร ฉัตรทอง
08 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560  [ 409 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
08 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการสั่งซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ หลักสูตรแกนกลางฯ ปีการศึกษา 2559  [ 528 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
08 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการติดตามและรายงานผลการให้บริการซ่อมแซมดูแลและบำรุงรักษาจักรยานพระราชทาน  [ 383 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
03 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  [ 644 ] นิจจารีย์ มุตุมาจันทร์
02 พฤศจิกายน 2559
หน้าที่ 1 2 3