:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ]: มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว<-->[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 61 คน

 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารงานบุคคลขอเชิญคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งร่วมประชุม  [ 171 ] ประยงค์ เครือแก้ว
27 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลขอเชิญประชุม  [ 70 ] ประยงค์ เครือแก้ว
27 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้สิทธิคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  [ 5902 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
23 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด การดำเนินการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  [ 1133 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
21 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2560 )  [ 1414 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
20 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(แก้ไข)  [ 1110 ] นฤมล
20 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  [ 932 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 1187 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ  [ 1117 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  [ 1558 ] นฤมล
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลอนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 911 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [ 1144 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
08 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [ 636 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
08 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 4  [ 562 ] สินีนาถ เกษแก้ว
08 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  [ 2580 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง  [ 688 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบคัดเลือกบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  [ 895 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  [ 2192 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  [ 1248 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมในสถานศึกษา  [ 465 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคล!!! ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  [ 425 ] ปฏิวัติ ไชยชนะ
06 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  [ 1401 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
13 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น   [ 644 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
12 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลรายชื่อการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน  [ 1201 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
11 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  [ 1065 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
06 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคล!!ด่วน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560  [ 5967 ] ประยงค์ เครือแก้ว
04 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการฯที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560  [ 769 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  [ 735 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ กรณี พ้นทดลอง  [ 533 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
25 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการประชุมมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  [ 705 ] สินีนาถ เกษแก้ว
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ  [ 637 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
19 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560  [ 2422 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลขอเชิญร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลฯ  [ 425 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
09 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลรายงานข้อมูลพนักงานราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [ 884 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560  [ 1760 ] นางสินีนาถ เกษแก้ว
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครู 10 ปี  [ 3193 ] นฤมล
25 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2560  [ 471 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
22 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลรายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  [ 809 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
17 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลคำสั่งแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 1889 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการรายงานตัวบุคลากรโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  [ 780 ] นฤมล
11 พฤศจิกายน 2559
หน้าที่ 1 2 3 4