:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 82 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
แจ้งเรื่องร้องเรียน : ( 1 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มนิเทศและติดตามฯ

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการขยายผลนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการ  [ 1823 ] ลิขิต พวงประโคน
06 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการชี้แจงความเข้าใจการบริหารจัดการเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  [ 1514 ] อุดม ภาสดา
05 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูประบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  [ 1565 ] ลิขิต พวงประโคน
04 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งเลื่อนการทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559  [ 1030 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
29 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็วตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  [ 1002 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
29 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  [ 651 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  [ 449 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  [ 733 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
21 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯกรอกข้อมูลผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ระดับสถานศึกษา  [ 2192 ] ลิขิต พวงประโคน
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าประชุม  [ 1102 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมโครงการนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุดเน้นการดำเนินงานปี 2559  [ 1519 ] เจนธิชา สอนสุระ
09 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งรหัสรับสิทธิ์การเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book  [ 866 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
29 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการทดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2559  [ 1762 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
04 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ การเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 974 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ VDO Conference  [ 2186 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือ การ์ตูนวิทยาศาสตร์ Science Kids แก๊งป่วน ก๊วนวิทย์  [ 659 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ปีการศึกษา 2559  [ 475 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯคำชี้แจง สอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  [ 580 ] อุดม ภาสดา
28 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการคุณธรรม  [ 666 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
27 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการนิเทศประเมินผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  [ 1354 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
23 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งผู้บริหาร,ครูและบุคลากรโรงเรียนในฝันเข้าอบรมฯ  [ 928 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
22 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้น ป.1-3  [ 1705 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
21 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  [ 908 ] อุดม ภาสดา
21 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสื่อเสริมภาษาอังกฤษ Echo English  [ 1404 ] อุดม ภาสดา
20 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559  [ 3673 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
15 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งส่งใบสมัครเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)  [ 2148 ] อุดม ภาสดา
09 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน  [ 1357 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
08 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  [ 1091 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
31 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งเลื่อนการประชุมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุุมชน (โครงการโรงเรีียนสุจริต)  [ 610 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
26 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศผลการประกวดวาดภาพ "เยาวชนไทย หัวใจอาเซียน"  [ 639 ] noppakao wannasiri
24 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประฃุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานฯ  [ 1147 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
23 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2559  [ 1307 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
22 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศผลการประกวดเขียนเรียงความ "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้"  [ 635 ] noppakao wannasiri
22 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯรายงาน Best Practice แผนจัดกิจกรรม ๔ H ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  [ 1663 ] noppakao wannasiri
15 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด รายงานผลการทำสัญญาจ้าง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)ปีงบประมาณ 2559   [ 1393 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
11 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับศึกษาธิภาค ๑๔  [ 685 ] noppakao wannasiri
10 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย  [ 1010 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
09 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2559  [ 1177 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
09 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งโรงเรียนรายงานความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ป.๖ , ม.๓   [ 1347 ] noppakao wannasiri
09 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งประกวดแข่งขันวาดภาพ "เยาวชนไทย หัวใจอาเซียน"  [ 612 ] noppakao wannasiri
08 สิงหาคม 2559
หน้าที่ 1 2 3