:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 76 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 6 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  [ 571 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
09 มีนาคม 2560
กลุ่มอำนวยการการจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง: งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  [ 329 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
07 มีนาคม 2560
กลุ่มอำนวยการการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  [ 662 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
03 มีนาคม 2560
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2560  [ 356 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
28 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  [ 712 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษาของกองทัพบก  [ 442 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
10 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการสำรวจข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV)  [ 631 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
28 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการเชิญชวนร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี  [ 675 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2559  [ 357 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศูนย์/ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 10/2559  [ 534 ] เจนธิชา สอนสุระ
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสำรวจความต้องการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูปี 2560  [ 1146 ] เจนธิชา สอนสุระ
09 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด  [ 431 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการจัดกิจกรรมรวมพลังความดี  [ 3320 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
21 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือในการสนับสนุนการซื้อข้าวจากเกษตรกร  [ 541 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
17 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ 8/2559  [ 689 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
04 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มอำนวยการช่องทางรับข้อร้องเรียนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  [ 619 ] เจนธิชา สอนสุระ
31 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันการชำระหนี้กรณีข้าราชการครูผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯพ้นสภาพการเป็นครู  [ 777 ] เจนธิชา สอนสุระ
31 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต  [ 1075 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
27 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   [ 1379 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
20 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการจัดทำโบว์ไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน  [ 836 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
17 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศูนย์ และศึกษานิเทศก์  [ 485 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
28 กันยายน 2559
กลุ่มอำนวยการกำชับการปฏิบัตหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 993 ] เกสินี แสนทอง
05 กันยายน 2559
กลุ่มอำนวยการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559  [ 1191 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
31 สิงหาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559  [ 804 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
25 สิงหาคม 2559
กลุ่มอำนวยการแบบรายงานคำรับรอง รอบ 12 เดือน  [ 1562 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
04 สิงหาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  [ 689 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อันตรายและผลกระทบต่อการบินและอากาศยาน ประจำปี 2559  [ 921 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
08 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสำรวจการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา  [ 1578 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
30 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการหลักเณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำงบประมาณ พ.2560  [ 1003 ] เจนธิชา สอนสุระ
30 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการการให้กู้ โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยุ่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12  [ 1487 ] เจนธิชา สอนสุระ
27 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง  [ 748 ] เจนธิชา สอนสุระ
08 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุม ผอ.เขตพบเพื่นครู  [ 1334 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
30 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการแจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถูกถอดถอนจากการเป็นสมาชิก  [ 1329 ] เจนธิชา สอนสุระ
26 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2559  [ 864 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2559  [ 609 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอความอนุเคราะห์บอกบุญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและทอดผ้าป่า   [ 615 ] เจนธิชา สอนสุระ
12 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสำรวจความต้องการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ 2559  [ 947 ] เจนธิชา สอนสุระ
10 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอส่งสำเนาหนังสือราชการ  [ 837 ] เจนธิชา สอนสุระ
10 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการติดป้ายต้อนรับผู้บริหาร  [ 981 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
03 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการติดตามการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)   [ 2122 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
28 เมษายน 2559
หน้าที่ 1 2