:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 49 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙  [ 969 ] นิตยา ธรรมนาม
29 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  [ 1255 ] นฤมล
28 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคล!!! เพิ่มเติมข้อมูลและขอเลื่อนวันจัดส่งข้อมูลของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  [ 1924 ] ปฏิวัติ ไชยชนะ
28 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการการให้กู้ โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยุ่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12  [ 1488 ] เจนธิชา สอนสุระ
27 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการดำเนินการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS  [ 2969 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
23 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเชิญครูภาษาอังกฤษที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบร่วมประชุม  [ 1369 ] noppakao wannasiri
23 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  [ 1218 ] นฤมล
23 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งประธานเครือข่ายจัดส่งข้อมูลแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อใช้ในการย้ายและบรรจุแต่งตั้ง  [ 1178 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
20 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด !! การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียน  [ 2039 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
19 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรผู้นำด้านจรรยาบรรณ  [ 1033 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
17 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก  [ 1518 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
17 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานพิมพ์ดีด  [ 504 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
17 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการใช้อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พระมหากษัตริย์ การทหารและการสงคราม  [ 522 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
17 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนรถรับส่งนักเรียนและข้อมูลอุบัติเหตุจากรถรับส่งนักเรียน  [ 629 ] เกสินี แสนทอง
17 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด!! ตรวจสอบข้อมูลของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ  [ 4714 ] ปฏิวัติ ไชยชนะ
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินการตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี  [ 709 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้   [ 792 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด !! กรอกข้อมูลสรุปการประเมินสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ   [ 1956 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ แจ้งประธานเครือข่ายดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  [ 950 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลเชิญประชุมประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา  [ 545 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศแนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถพนักงานพิมพ์ดีด  [ 366 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนด่วนที่สุด...การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  [ 1020 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
15 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปี 2559  [ 940 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
15 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเครื่องมือนิเทศ ติดตาม โรงเรียนดีประจำตำบล  [ 811 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
15 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความจำเป็นของสถานศึกษา  [ 1074 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
15 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  [ 616 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการรับการติดตามจากคณะติดตามขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรีย เพิ่มเวลารู้" ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  [ 1658 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
13 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการเรียกรายงานตัวเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  [ 1292 ] นฤมล
13 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผน!!!แจ้งการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ในส่วนของเด็กด้อยโอกาสและรายได้ผู้ปกครอง  [ 1456 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
13 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559  [ 2545 ] นฤมล
11 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งเตรียมความพร้อม การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2559  [ 1271 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
10 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด!!!.. เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสุขศึกษา และพละศึกษา  [ 1420 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
09 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปี 2559  [ 1234 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
09 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินงานตรวจติดตามอาหารปลอดภัยในโรงเรียนตามนโยบายเร่งด่วน  [ 1308 ] นิตยา ธรรมนาม
08 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด.!!!.ขอเชิญผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 48 โรงเรียนประชุมเชิงปฏิบัติการ   [ 1158 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
08 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง  [ 750 ] เจนธิชา สอนสุระ
08 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประเมินตนเองทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ (http://www.vitheebuddha.com)  [ 1044 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
07 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 1194 ] นฤมล
02 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯให้คุณครูทุกท่านโหลดเอกสารในไฟล์แนบเพื่อนำไปในวันประชุม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"(ผอ.เขต พบเพื่อนครู)  [ 1702 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
02 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  [ 1491 ] ณิชากร ฉัตรทอง
02 มิถุนายน 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13