:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 45 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน  [ 1432 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
08 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้รักษาราชการแทน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  [ 1606 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
07 กันยายน 2559
กลุ่มอำนวยการกำชับการปฏิบัตหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 994 ] เกสินี แสนทอง
05 กันยายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปีงบประมาณ 2559  [ 1326 ] เกสินี แสนทอง
05 กันยายน 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Smart OBEC สำหรับสถานศึกษา (ธุรการโรงเรียน)  [ 1304 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
05 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด ขอข้อมูลพื้นฐานของพนักงานราชการและอัตราจ้างในงบประมาณ  [ 1661 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
01 กันยายน 2559
กลุ่มอำนวยการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559  [ 1192 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
31 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  [ 1183 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
31 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งเลื่อนการประชุมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุุมชน (โครงการโรงเรีียนสุจริต)  [ 687 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
26 สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2559   [ 1213 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
26 สิงหาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559  [ 805 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
25 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการเตรียมการจัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา  [ 1298 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
25 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศผลการประกวดวาดภาพ "เยาวชนไทย หัวใจอาเซียน"  [ 709 ] noppakao wannasiri
24 สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชกาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2559 )  [ 2281 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
24 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประฃุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานฯ  [ 1200 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
23 สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลอนุมัติผลการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 1855 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
22 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2559  [ 1415 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
22 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศผลการประกวดเขียนเรียงความ "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้"  [ 705 ] noppakao wannasiri
22 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนทบทวนการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4  [ 1152 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
20 สิงหาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน "สิงหาคม เดื่อนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน"  [ 1004 ] เกสินี แสนทอง
19 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่1/2559 เพิ่มเติม  [ 1027 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
19 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯรายงาน Best Practice แผนจัดกิจกรรม ๔ H ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  [ 1804 ] noppakao wannasiri
15 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด รายงานผลการทำสัญญาจ้าง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)ปีงบประมาณ 2559   [ 1477 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
11 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับศึกษาธิภาค ๑๔  [ 744 ] noppakao wannasiri
10 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย  [ 1076 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
09 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2559  [ 1249 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
09 สิงหาคม 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน  [ 565 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
09 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งโรงเรียนรายงานความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ป.๖ , ม.๓   [ 1410 ] noppakao wannasiri
09 สิงหาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หนังสือนวนิยาย  [ 530 ] ณิชากร ฉัตรทอง
09 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งประกวดแข่งขันวาดภาพ "เยาวชนไทย หัวใจอาเซียน"  [ 653 ] noppakao wannasiri
08 สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาวิชาเอกในการเรียกบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีตำแหน่งว่าง  [ 1240 ] นฤมล
06 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินการตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีเรื่อง การคิดเลขในใจฯ (คลิ๊กโหลด)  [ 919 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
05 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับ ม. (คลิ๊กโหลดหนังสือราชการ)  [ 798 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
05 สิงหาคม 2559
กลุ่มอำนวยการแบบรายงานคำรับรอง รอบ 12 เดือน  [ 1564 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
04 สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือน  [ 771 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
04 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาค  [ 934 ] noppakao wannasiri
02 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET  [ 1527 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
02 สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559  [ 2625 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
01 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1912 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4  [ 2363 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
28 กรกฏาคม 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13