:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 48 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนโยบายและแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฯ  [ 377 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
18 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการจัดทำโบว์ไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน  [ 838 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
17 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลผลการอนุมัติวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 1474 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
17 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่1 (ร้อยละ 70)  [ 2041 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
10 ตุลาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามอบเอกสารชุด "ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน"  [ 1012 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
10 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)  [ 1501 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
07 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (DMC)  [ 15134 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
07 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TEPE Online  [ 1815 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
06 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา  [ 1911 ] นฤมล
05 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ.  [ 2390 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
04 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค  [ 1448 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
30 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  [ 3216 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
29 กันยายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายงานการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  [ 974 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
29 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนสำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [ 1002 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
28 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯคำชี้แจง สอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  [ 656 ] อุดม ภาสดา
28 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2559 )  [ 1029 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
28 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [ 1077 ] นฤมล
28 กันยายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  [ 738 ] เกสินี แสนทอง
28 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา  [ 1566 ] นฤมล
28 กันยายน 2559
กลุ่มอำนวยการเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศูนย์ และศึกษานิเทศก์  [ 486 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
28 กันยายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  [ 1330 ] นิตยา ธรรมนาม
28 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค ที่ถูกถอนชื่อ ฯกรณีค้างชำระฯเกิน 3 เดือน  [ 587 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
27 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3  [ 909 ] สินีนาถ เกษแก้ว
27 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย  [ 619 ] นฤมล
27 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการคุณธรรม  [ 754 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
27 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการนิเทศประเมินผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  [ 1435 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
23 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งประธานเครือข่ายดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2559)  [ 1545 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
22 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งผู้บริหาร,ครูและบุคลากรโรงเรียนในฝันเข้าอบรมฯ  [ 1009 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
22 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้น ป.1-3  [ 1804 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
21 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  [ 992 ] อุดม ภาสดา
21 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ.  [ 765 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
21 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสื่อเสริมภาษาอังกฤษ Echo English  [ 1515 ] อุดม ภาสดา
20 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขหนังสือนำส่งโครงการภาวะผู้นำ  [ 680 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
19 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งตรวจสอบรายชื่อเตรียมขออนุมัติเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ  [ 3132 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
19 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2559)  [ 2793 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ( 1 ตุลาคม 2559 )  [ 1415 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
17 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4 รอบที่2  [ 2362 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
16 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลโครงการพฒนาภาวะผู้นำ Leadership Skill  [ 810 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
16 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559  [ 3843 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
15 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งส่งใบสมัครเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)  [ 2232 ] อุดม ภาสดา
09 กันยายน 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13