:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 44 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขยายเวลารับสมัครโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สมัครเข้าร่วมโครงการ  [ 479 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
18 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือในการสนับสนุนการซื้อข้าวจากเกษตรกร  [ 542 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
17 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลรายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  [ 853 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
17 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๙  [ 903 ] นิตยา ธรรมนาม
17 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งการโอนเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [ 2471 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
17 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการเฝ้าระวังระงับเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง  [ 779 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
14 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลคำสั่งแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 1928 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนสำรวจความขาดแคลนครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  [ 1216 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
11 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการรายงานตัวบุคลากรโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  [ 814 ] นฤมล
11 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 1982 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
11 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งการโอนเงินระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียน ปี2559  [ 1196 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
09 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนสำรวจวันลาข้าราชการและลูกจ้างประจำ  [ 1355 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
09 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560  [ 921 ] ณิชากร ฉัตรทอง
08 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560  [ 446 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
08 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการสั่งซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ หลักสูตรแกนกลางฯ ปีการศึกษา 2559  [ 571 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
08 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแนวทางการจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและอัตราจ้างรายเดือน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  [ 1857 ] นฤมล
08 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการทดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2559  [ 1885 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
04 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ 8/2559  [ 690 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
04 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์ฯตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  [ 722 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
03 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ขอเชิญสมาชิก กบข เข้าร่วมกิจกรรม กบข สมาชิกสัมพันธ์สัญจร  [ 462 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
03 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการติดตามและรายงานผลการให้บริการซ่อมแซมดูแลและบำรุงรักษาจักรยานพระราชทาน  [ 403 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
03 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  [ 695 ] นิจจารีย์ มุตุมาจันทร์
02 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2554  [ 850 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
01 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มอำนวยการช่องทางรับข้อร้องเรียนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  [ 620 ] เจนธิชา สอนสุระ
31 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันการชำระหนี้กรณีข้าราชการครูผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯพ้นสภาพการเป็นครู  [ 778 ] เจนธิชา สอนสุระ
31 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ที่ ศธ 04168/3776 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ฯ (ทดแทน) (DLIT) 6  [ 1528 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
28 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการประชุมประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3  [ 912 ] สินีนาถ เกษแก้ว
28 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต  [ 1076 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
27 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ การเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 1367 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ VDO Conference  [ 2302 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือ การ์ตูนวิทยาศาสตร์ Science Kids แก๊งป่วน ก๊วนวิทย์  [ 727 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายงานการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  [ 721 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีฯ ของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2559)  [ 1648 ] ปฏิวัติ ไชยชนะ
21 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 1130 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
20 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด!!!สำรวจความประสงค์จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  [ 819 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
20 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   [ 1380 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
20 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี2559  [ 663 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.59)  [ 1035 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯไม่มีวิทยฐานะ ครั้งที่ 2  [ 2095 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ปีการศึกษา 2559  [ 552 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 ตุลาคม 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13