:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 53 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  [ 2524 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  [ 1397 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมในสถานศึกษา  [ 535 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคล!!! ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  [ 483 ] ปฏิวัติ ไชยชนะ
06 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)  [ 391 ] ณิชากร ฉัตรทอง
06 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา  [ 500 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
06 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  [ 9960 ] ลิขิต พวงประโคน
03 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามาตรการเฝ้าระวังและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  [ 453 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
02 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560"  [ 1006 ] ณิชากร ฉัตรทอง
31 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนสำรวจความพร้อมในการขยายจัดอนุบาล ๓ ปี ของโรงเรียนในสังกัด  [ 1330 ] ธมลวรรณ พลัง
30 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (70%)  [ 3951 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
25 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-ป.4  [ 1438 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
25 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม( 6 โรงเรียน)  [ 1238 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
25 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน"ธันวาคม2559-มกราคม2560เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน  [ 1105 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
24 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผน!!ด่วนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน  [ 878 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
23 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง)ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการเพชรในตม รุ่น 32  [ 559 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
19 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายวิชาชีพ  [ 460 ] ณิชากร ฉัตรทอง
19 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560   [ 705 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
19 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE  [ 404 ] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
17 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  [ 1496 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
13 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและบูรณาการการดำเนินงานตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์  [ 838 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
12 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น   [ 708 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
12 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนประสบภัยภาคใต้  [ 503 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
11 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลรายชื่อการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน  [ 1292 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
11 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ 996 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
09 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการขยายผลนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการ  [ 2131 ] ลิขิต พวงประโคน
06 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  [ 1103 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
06 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการรายงานข้อมูลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560  [ 1833 ] ธมลวรรณ พลัง
06 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการชี้แจงความเข้าใจการบริหารจัดการเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  [ 1764 ] อุดม ภาสดา
05 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคล!!ด่วน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560  [ 6458 ] ประยงค์ เครือแก้ว
04 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน  [ 1010 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
04 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูประบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  [ 2268 ] ลิขิต พวงประโคน
04 มกราคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECแผนดำเนินงานปรับเพิ่มไปสู่ IPV6  [ 1104 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
30 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งเลื่อนการทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559  [ 1137 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
29 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็วตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  [ 2436 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
29 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายชื่อโรงเรียนยังไม่ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 574 ] ณิชากร ฉัตรทอง
28 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสำรวจข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV)  [ 633 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
28 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายชื่อโรงเรียนยังไม่ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 506 ] ณิชากร ฉัตรทอง
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  [ 766 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการเชิญชวนร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี  [ 678 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
27 ธันวาคม 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13