:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 90 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน เชิญประชุม  [ 630 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
01 มีนาคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน 2560  [ 1142 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
01 มีนาคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนขอเชิญโรงเรียน 17 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม  [ 767 ] ธมลวรรณ พลัง
28 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2560  [ 632 ] ณิชากร ฉัตรทอง
28 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2560  [ 356 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
28 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลขอเชิญคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งร่วมประชุม  [ 1429 ] ประยงค์ เครือแก้ว
27 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2  [ 1242 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
27 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560  [ 545 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
24 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผนขยายระยเวลาในการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC  [ 450 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
24 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้สิทธิคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  [ 8629 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
23 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินการวัดความสนใจในอาชีพสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  [ 866 ] ลิขิต พวงประโคน
22 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559  [ 1397 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
22 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด การดำเนินการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  [ 1313 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
21 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2560 )  [ 1799 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
20 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(แก้ไข)  [ 1273 ] นฤมล
20 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ  [ 1396 ] ณิชากร ฉัตรทอง
16 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผนขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC  [ 892 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  [ 711 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามอบข้าวสาร  [ 368 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  [ 1017 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 1329 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ  [ 1242 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน  [ 363 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษาของกองทัพบก  [ 441 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
10 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาฯ  [ 871 ] นางชลกนก ศรีไทย
10 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  [ 523 ] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  [ 1659 ] นฤมล
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งเวียนประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุมและหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรมฯ  [ 212 ] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลอนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 1012 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  [ 429 ] ณิชากร ฉัตรทอง
09 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [ 1248 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
08 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [ 718 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
08 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 4  [ 625 ] สินีนาถ เกษแก้ว
08 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  [ 2841 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง  [ 773 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบคัดเลือกบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  [ 1021 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  [ 2521 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  [ 1395 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมในสถานศึกษา  [ 533 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคล!!! ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  [ 475 ] ปฏิวัติ ไชยชนะ
06 กุมภาพันธ์ 2560
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13