:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 41 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECโครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015 "KODU KUP THALAND 2016"  [ 1087 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
05 มกราคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559  [ 4845 ] นฤมล
04 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559  [ 2123 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
04 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2558  [ 1021 ] วีรวัฒน์ พรหมบุตร
30 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  [ 1820 ] นฤมล
29 ธันวาคม 2558
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ สสวท.  [ 1534 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
29 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลผลการอนุมัติวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 3088 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
25 ธันวาคม 2558
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙  [ 1159 ] นายศราวุธ ปิเถาะนาม
23 ธันวาคม 2558
กลุ่มนโยบายและแผนเร่งรัดการดำเนินการงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2558-2559  [ 1864 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
22 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ชั้นป.ม.) ประจำปี 2559  [ 1383 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับประถมศึกษา  [ 2010 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูตามกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  [ 1589 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2558  [ 2225 ] นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 (ร้อยละ70)  [ 2403 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่2  [ 2209 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
17 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลรายชื่อผู้บริหารโรงเรียนสุจริตเข้ารับการอบรมโครงการสุจริต ป้องกันการทุจริต  [ 1272 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
17 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2559  [ 656 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
16 ธันวาคม 2558
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๙  [ 2606 ] นิตยา ธรรมนาม
15 ธันวาคม 2558
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๙  [ 1733 ] นิตยา ธรรมนาม
15 ธันวาคม 2558
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECการซ่อมแซมและย้ายอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่าย UniNET  [ 1113 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
11 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559  [ 1793 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
06 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)  [ 1763 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
06 ธันวาคม 2558
กลุ่มอำนวยการสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัย  [ 1178 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
03 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  [ 1059 ] นฤมล
03 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลการประชุมลูกจ้างประจำและประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558  [ 966 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
03 ธันวาคม 2558
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)  [ 942 ] administrator
03 ธันวาคม 2558
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  [ 881 ] administrator
30 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ด่วนที่สุด..ส่งสำเนาสัญญาจ้าง และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP  [ 1510 ] อภิชาติ โภคาพานิชย์
30 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนที่ส่งสำเนาสัญญาจ้าง แต่ยังไม่บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP  [ 1278 ] อภิชาติ โภคาพานิชย์
30 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์  [ 551 ] administrator
28 พฤศจิกายน 2558
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13