:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 39 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้รักษาราชการแทน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน   [ 1444 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
02 มีนาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ 803 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
02 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำปี 2559  [ 789 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
01 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯส่งรายชื่อครูสอนภาษาไทย ชั้น ป.5 - 6  [ 1064 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
29 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเชิญชวนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมวิชาการ  [ 771 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
29 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯจัดส่ง DVD รายการโทรทัศน์ "นักคิดตะลุย ASEAN Together ปี 3"  [ 541 ] noppakao wannasiri
29 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  [ 544 ] นายศราวุธ ปิเถาะนาม
26 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง  [ 1043 ] นายศราวุธ ปิเถาะนาม
26 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2559   [ 2709 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
25 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศคัดเลือกผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 890 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
19 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีครูสอนไม่ตรงวุฒิ  [ 1054 ] นฤมล
18 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  [ 1612 ] นฤมล
15 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร  [ 1080 ] นายศราวุธ ปิเถาะนาม
12 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECด่วนที่สุด...สำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน  [ 1889 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
12 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙  [ 819 ] นายศราวุธ ปิเถาะนาม
10 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามาตรการการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยเทศกาลวันวาเลนไทน์  [ 726 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
09 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  [ 1780 ] นายศราวุธ ปิเถาะนาม
04 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  [ 1389 ] นายศราวุธ ปิเถาะนาม
04 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศมาตรการป้องกันการทุุจริตในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559  [ 865 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
04 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2558  [ 1833 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
03 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อผลงานเข้ารับการประเมินเป็นระดับชำนาญการพิเศษ  [ 1776 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
01 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559  [ 2483 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
01 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้ศิลปะการละคร  [ 880 ] noppakao wannasiri
01 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯโครงการโรงเรียนประชารัฐ  [ 3574 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
28 มกราคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งโรงเรียนในโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชมการเสวนาผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV  [ 1337 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
27 มกราคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  [ 1519 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
27 มกราคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 2325 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
27 มกราคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  [ 1478 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
27 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการการรายงานผลการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ระดับสถานศึกษา  [ 1567 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
26 มกราคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  [ 741 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
26 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  [ 1099 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
22 มกราคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๕๙  [ 562 ] นายศราวุธ ปิเถาะนาม
22 มกราคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรืางการศึกษาสายงานการสอน  [ 1511 ] นางสาวภัฐชญา เหลี่ยมดี
22 มกราคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯหนังสือแบบเรียน หนังสือแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ  [ 1779 ] noppakao wannasiri
19 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการผลการตัดสินประกวดคำขวัญวันครู ประจำสถานศึกษา ประจำปี 2559  [ 1637 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
15 มกราคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการรณรงค์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2559  [ 932 ] ณิชากร ฉัตรทอง
11 มกราคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  [ 1554 ] noppakao wannasiri
11 มกราคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และค  [ 1779 ] นางสาวภัฐชญา เหลี่ยมดี
07 มกราคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559  [ 2156 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
07 มกราคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 1781 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
06 มกราคม 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13