:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 46 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มอำนวยการการติดตามการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)   [ 2123 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
28 เมษายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  [ 1284 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
27 เมษายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2558 (DMC)  [ 1385 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
25 เมษายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2559)  [ 2259 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
19 เมษายน 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECสอบถามข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียม iPSTAR  [ 1331 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
19 เมษายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2558 Data Management Center  [ 1308 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
18 เมษายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online  [ 3448 ] นางสาวภัฐชญา เหลี่ยมดี
12 เมษายน 2559
กลุ่มอำนวยการกำชับกวดขันตรวจตราระมัดระวังเหตุฉุกเฉินฯ  [ 732 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
11 เมษายน 2559
กลุ่มอำนวยการการยืนยันหรือเพิ่มข้อมูลการขอรับบริจาคข้าวเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศล  [ 749 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
11 เมษายน 2559
กลุ่มอำนวยการกำชับเตือนการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา  [ 583 ] เจนธิชา สอนสุระ
11 เมษายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด!! เร่งรัดบันทึกผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเป็นรายบุคคลครั้งที่ 2 ปี 2559  [ 1443 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
08 เมษายน 2559
กลุ่มอำนวยการแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  [ 790 ] เจนธิชา สอนสุระ
08 เมษายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯรายงานการใช้ผลสอบข้อสอบกลางร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายปี ปีการศึกษา 2558  [ 2254 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
05 เมษายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือตามปฏิทินฯ  [ 2070 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
05 เมษายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือตามปฏิทินฯ  [ 830 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
05 เมษายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอเชิญประธานกรรมการสถานศึกษา เลขานุการกรรมการ และผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมฯ  [ 1410 ] คัทลียา ฉิมถาวร
29 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  [ 1540 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
29 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 1755 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
29 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอเชิญประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 59  [ 1766 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
26 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดของนายกรัฐมนตรี  [ 1409 ] เจนธิชา สอนสุระ
25 มีนาคม 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECด่วน!!แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการรายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน  [ 1720 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
23 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯข้อมูลการทดสอบภาษาอังกฤษของกระทรวงต่างประเทศ  [ 855 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
23 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคจากยุงลาย  [ 654 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  [ 1467 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
22 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลอนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 2629 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
18 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2559  [ 704 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
16 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลสัมมนาเล่ือนวิทยฐานะเฃี่ยวชาญ  [ 1012 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ e-market , e-bidding  [ 1539 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
11 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  [ 1035 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
11 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเสวนาความคาดหวังบำเหน็จรายเดือน(Undo ถึงปี พ.ศ.2552)  [ 913 ] นฤมล
11 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559  [ 3007 ] นาวิน อินทรโคตร
11 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯตรวจสอบข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษเข้ารับการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  [ 2873 ] noppakao wannasiri
10 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งให้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เม.ย.59)(   [ 3746 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
09 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  [ 1549 ] นฤมล
08 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประเมินคุณภาพภายใน และการจัดทำรายงาน (SAR) ปีการศึกษา 2558  [ 6707 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
08 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  [ 2507 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
08 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2559  [ 1082 ] เจนธิชา สอนสุระ
04 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ค้างชำระ ตั้งแต่ 3 เดือน  [ 1554 ] เจนธิชา สอนสุระ
04 มีนาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ OUC เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  [ 4226 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
03 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 2159 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
02 มีนาคม 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13