:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 40 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนโยบายและแผนด่วนที่สุด...การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  [ 1337 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
01 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขยายโครงการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  [ 1259 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
01 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ประจำปีการศึกษา 2559  [ 2154 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
01 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินการตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี เรื่องการคิดเลขในใจ และการจัดกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องฯ  [ 1181 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
31 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุม ผอ.เขตพบเพื่นครู  [ 1335 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
30 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  [ 1015 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
30 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  [ 3481 ] นฤมล
28 พฤษภาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน  [ 854 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
27 พฤษภาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  [ 1057 ] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
26 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  [ 1732 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
26 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการแจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถูกถอดถอนจากการเป็นสมาชิก  [ 1331 ] เจนธิชา สอนสุระ
26 พฤษภาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินการปรับเป้าหมายการสอนนักเรียนตามหลักสูตร D.A.R.E.  [ 779 ] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
25 พฤษภาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco Products Internationnal Fair 2016  [ 479 ] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
25 พฤษภาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดสรรหนังสือนวนิยายและติดต่อขอรับหนังสือนวนิยาย  [ 786 ] ณิชากร ฉัตรทอง
25 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  [ 825 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
25 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559  [ 1648 ] นฤมล
23 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2559  [ 865 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2559  [ 610 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการจัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559  [ 2511 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
19 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญประชุมเพื่่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559  [ 1012 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
18 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการตรวจสอบหลักฐานยืนยันแสดงความบกพร่อง/พิการของนักเรียน ปีการศึกษา 2559  [ 1752 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
18 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559  [ 1555 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
18 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการย้ายและบรรจุและแต่งตั้ง  [ 1747 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
17 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญประชุมทำความเข้าใจการตอบคำถามการสุ่มตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง  [ 1112 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
17 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแนวดำเนินงานตามนโยบาย   [ 1965 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
17 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  [ 912 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
13 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอความอนุเคราะห์บอกบุญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและทอดผ้าป่า   [ 616 ] เจนธิชา สอนสุระ
12 พฤษภาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2558  [ 1456 ] ณิชากร ฉัตรทอง
12 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนรายงานการรับหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Mes  [ 1216 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
11 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสำรวจความต้องการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ 2559  [ 948 ] เจนธิชา สอนสุระ
10 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  [ 759 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
10 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอส่งสำเนาหนังสือราชการ  [ 838 ] เจนธิชา สอนสุระ
10 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล การกรอกผลการเรียนในระบบ SchoolMIS ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 59  [ 1295 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
10 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งให้โรงเรียนจัดส่งสำเนาแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  [ 2548 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
06 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน การใช้ห้องสมุดโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรั  [ 1235 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
05 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2559) ครูไม่มีวิทยฐานะ   [ 2516 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
04 พฤษภาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการติดป้ายต้อนรับผู้บริหาร  [ 982 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
03 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 1401 ] นฤมล
02 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์การจัดทำข้อมูลโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง  [ 2304 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
02 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการกรอกข้อมูลผลการเรียนปี 2558 ในระบบ SchoolMIS  [ 1286 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
02 พฤษภาคม 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13